Escola Multilingüe

Escola Multilingüe

  • Publicat el: 9 October 2017
  • Per: admin

L'escola promou i fomenta l’aprenentatge de 5 idiomes durant tota l’etapa educativa.

Utilitzem el català com a llengua vehicular de comunicació oral, escrita i d’aprenentatge de la comunitat escolar. Els continguts i estructures lingüístiques comunes es concreten mitjançant aquesta llengua. També és la llengua que ha de facilitar l’aprenentatge d’altres llengües i ha d’estructurar els aprenentatges de totes les altres àrees.

ANGLÈS Read more about Escola Multilingüe