Reunions de curs 2018-19

  • Publicat el: 14 September 2018
  • Per: admin

Dies i les hores de reunions de curs 2018-19:

  • Primer i Segon d'ESO, dimarts 18 de setembre a les 19.00h
  • Cinquè i Sisè de Primària, dimecres 19 de setembre a les 19.00h
  • Primer i segon de Primària, dijous 20 de setembre a les 19.00h
  • Batxillerat, dimarts 25 de setembre a les 19.00h
  • Tercer i Quart d'ESO, 26 de setembre a les 19.00h
  • Tercer i Quart de Primària, 1 d'octubre.