Presentació

 • Publicat el: 17 November 2017
 • Per: admin

Índex

L’AMPA amb il·lusió per servir i acompanyar la nostra escola. Entre tots ho farem possible!

L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA) del Col·legi “Dominiques de l’Ensenyament de Barcelona” és una Associació que no té ànim de lucre i es membre de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC). Té els següents objectius :

 1. Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola, amb el professorat i la resta de personal en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa.
 2. Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat els pares en elegir-lo per escolaritzar els seus fills.
 3. Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares.
 4. Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació i les activitats adients i afavorir la relació família – escola des de criteris de coresponsabilitat educativa.
 5. Assistir els pares o tutors en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills o pupils i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del seu professorat.
 6. Promoure l’acció solidària entre els propis associats i en benefici dels fills, mitjançant beques i ajuts.
 7. Promoure la representació i la participació dels pares i mares d’alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació i assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seus drets.
 8. Defensar el ple exercici dels drets dels pares i mares en relació a l’educació de llurs filles i fills.
 9. Col·laborar amb altres associacions semblants en el marc de les federacions i confederacions corresponents, en l’organització d’activitats conjuntes i en l’actuació en defensa dels drets esmentats.
 10. Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.
 11. Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor.

En sentim compromesos de forma activa amb l’educació dels nostres fills i filles conscients de la importància que l’escola i els pares i mares del alumnes fem camí plegats i remem sempre en la mateixa direcció.

Nelson Mandela va dir que l’educació és l’arma més poderosa per canviar el món...somiem que el pas per l’escola dels nostres fills i filles els ajudi a esdevenir el dia de demà homes i dones lliures, conscients, generosos i compromesos amb la societat. 

Sabem que el nexe entre l’escola i els pares i mares dels alumnes i l’escola és clau per l’èxit del projecte educatiu i que la implicació de les famílies és essencial per tal que l’escola esdevingui una font de valors i creixement personal.

Ens hi voleu ajudar? Des d’aquí us animem a participar i us convidem a col·laborar i implicar-vos.

Entre tots ho farem possible, ben segur.

Índex

La junta de l'AMPA està formada per:

 • Presidenta: Glòria Garcia
 • Vicepresidenta: Esther Nieto
 • Secretari: Albert Orta 
 • Tresorera: Guillermina Cardona
 • Vocals: Eva Escofet, Abel Abril, Anna Guillen, Anna Moya, Concepción Chillón, Cristina Martínez, Elisenda Bohigas, Glòria Lopez, Javier Sedó, Laia Escoté, Lourdes Buil, Marta Bonich i Miquel Portals.

Índex

Contacta’ns

Si vols contactar amb nosaltres per comentar qualsevol aspecte relacionat amb les activitats extraescolars d’ alumnes o famílies gestionades directament per l’ AMPA, o bé transmetre qualsevol tipus de suggeriment o queixa, envia un correu electrònic a: ampa@dominiquesdelensenyament.com.

Mirarem d’ atendre la teva consulta el més aviat possible.

Secció: