Futbol

Fitxa
Descripció: 

Classes dedicades al perfeccionament tècnic i tàctic individual. L'alumne millorarà aquests aspectes mitjançant un treball intensiu, diari i programat. Participació en la competició per transferir aquest aprenentatge a la situació real de joc. Classes adaptades a la seva edat i nivell de joc. Desenvolupar al màxim les capacitats esportives de cada jove.

Ajudar-lo a adquirir tots els hàbits educatius que comporta la pràctica esportiva. Participem a les lligues del Consell Escolar de l’Esport de Barcelona

Gestió: 
Curs al que va destinat: 
Horari: 
A determinar segons l’equip