Escola Multilingüe

  • Publicat el: 9 October 2017
  • Per: admin

L'escola promou i fomenta l’aprenentatge de 5 idiomes durant tota l’etapa educativa.

Utilitzem el català com a llengua vehicular de comunicació oral, escrita i d’aprenentatge de la comunitat escolar. Els continguts i estructures lingüístiques comunes es concreten mitjançant aquesta llengua. També és la llengua que ha de facilitar l’aprenentatge d’altres llengües i ha d’estructurar els aprenentatges de totes les altres àrees.

ANGLÈS

La primera llengua estrangera, l’anglès, s’introdueix durant el primer curs d’Educació Infantil (P3) utilitzant el mètode Artigal. Aquesta metodologia està basada en els story-tellings, és a dir, contes que són escenificats de manera col·lectiva i compten amb un suport visual, amb la finalitat que els nens siguin capaços de reproduir-los.
L'àrea d'Educació física també es realitza en anglès.

El còmput horari augmenta fins a quatre hores setmanals a ESO i tres a Batxillerat. A ESO s’està oferint dins de les matèries optatives la possibilitat de triar matèries en anglès (Medi Ambient i Info-mates). Hi ha cursos (activitats complementàries i matèries optatives) que poden arribar a fer fins a set hores de classe en anglès.

Altres activitats relacionades amb el projecte lingüístic de l’escola és el visionat de les pel·lícules en VOS i la retolació dels espais en anglès. Participem en concursos com “The Big Challenge” que es duu a terme a nivell Europeu en escoles seleccionades d’arreu del territori.

AUXILIARS DE CONVERSA

Disposem d’auxiliars de conversa, els quals són professors nadius que realitzen diverses hores setmanals amb grups reduïts d’expressió oral dins l’horari de la matèria per tal de millorar la capacitat comunicativa en totes les edats escolars.

ALEMANY
Com a segona llengua estrangera i de manera optativa, el centre ofereix l’alemany. L’iniciem a 1r d’ESO i s'ofereix a cadascun dels cursos de secundària.

FRANCÈS
La proximitat geogràfica amb França fa que la nostra escola segueixi apostant per l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera i matèria optativa a partir de 2n d’ESO, que es cursa fins a 2n de Batxillerat amb dues hores setmanals a cada curs.

INTERCANVIS LINGÜÍSTICS
Per als alumnes de 3r d’ESO s’ofereix la possibilitat de realitzar un intercanvi lingüístic amb escoles del Regne Unit.
El programa consisteix en una estada d’una setmana amb allotjament a casa d’un dels alumnes que prèviament haurem rebut a casa nostra. Es faran activitats lúdiques i culturals durant aquesta setmana.

També s’ofereix per a 3r i 4t d’ESO un intercanvi d’alumnat amb una escola de França durant una setmana. Els nostres alumnes s’allotgen en famílies d’una escola de la Bretanya francesa amb fills de la mateixa edat. A la vegada han de rebre a casa seva, durant una setmana, al seu company francès.

EXÀMENS OFICIALS
L'escola prepara els alumnes per a poder realitzar els exàmens oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge. Els exàmens pels quals apostem són: KET, PET, First Certificate i Advanced. L’índex d’aprovats és elevat i any rere any augmenta l’interès per aquest servei.

També preparem al nostre alumnat per a realitzar els exàmens oficials de llengua francesa DELF, amb col·laboració amb l’Institut Francès de Barcelona, podent certificar els nivells A1, A2, B1, i B2 al finalitzar la seva vida escolar.

Estem treballant per a poder oferir la possibilitat de realitzar exàmens oficials de llengua alemanya.