Escola de bàsquet

Fitxa
Descripció: 

Amb l’Escola de bàsquet comencem a familiaritzar-nos amb l’esport, les pistes, les normes, les jugades que hem de realitzar, així com el funcionament dels partits. treballem els primers passos en el món del bàsquet. Es combina una metodologia on l'experimentació i el joc ajuden a desenvolupar les destreses bàsiques. L'alumne desenvolupa la creativitat per mitjà de les propostes que li planteja l’entrenador.

Gestió: 
Curs al que va destinat: 
Horari: 
Dimarts i Dijous 17:15-18:15