Escola Cardioprotegida

  • Publicat el: 9 October 2017
  • Per: admin

La nostra Escola, en l’afany per la millora contínua i la seguretat per als nostres alumnes, mestres i famílies s’ha integrat en l’Objectiu 2020: Cardioprotecció Civil, d’aquesta manera hem incorporat a les nostres instal·lacions un desfibril·lador d’ús semiautomàtic per assistir a qualsevol persona en els primers minuts de produir-se una parada cardíaca.

El desfibril·lador és l'equip tècnic, homologat per al seu ús d'acord amb la legislació vigent, capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arrítmies mortals i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme vital a la persona que ha patit l’aturada.

El personal del nostre centre s’ha format paral·lelament en l’ús de l’aparell i per a la realització de les maniobres d’RCP (Reanimació Cardiopulmonar) en cas que fos necessari. Durant els diferents anys duem a terme tallers de primers auxilis i de recordatoris per a poder realitzar totes les maniobres correctament.