Educació Secundària

 • Publicat el: 9 October 2017
 • Per: admin

Organització

 • 4 cursos(dels 12 als 16 anys)
 • De 8.00 h a les 17.00 h (tarda de dimecres no lectiva)

Índex

Matèries obligatòries

 • Tutoria
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana y Literatura
 • Llengua Estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències Socials
 • Ciències Naturals (de 1r a 3r d’ESO)
 • Tecnologia (de 1r a 3r d’ESO)
 • Educació Visual i Plàstica (1r i 3r d’ESO)
 • Música (1r i 2n d’ESO)
 • Religió
 • Educació Física
 • Treball de Síntesi (de 1r a 3r d’ESO)
 • Treball de Recerca (4t d’ESO)

Índex

Matèries optatives:

Permeten a l’alumne/a configurar el seu pla d’estudis en funció dels seus gustos, de les seves habilitats i de les preferències de futur.

Programa Stem

 • Robòtica (1r)
 • Fem salut (1r)
 • Media (1r)
 • Environment (1r)
 • Impressió 3D (2n)
 • Infomaths (2n)
 • Programació I i II (3r i 4t)
 • Science Bit Física i Química (4t)
 • Biologia i Geologia (4t)
 • Tecnologia (4t)

Idiomes

 • Deutsch (de 1r a 4t)
 • Français (de 2n a 4t)

Arts i humanitats

 • Cultura Clàssica (2n)
 • Taller de Cançons (3r)
 • Llatí (4t)
 • Visual i Plàstica (4t)
 • Música (4t)
 • Filosofia (4t)

Economia

 • Emprenedoria (3r)
 • Economia (4t)

Índex

Matèries complementàries:

Permeten a l’alumne/a apropar-se a algun àmbit de la vida acadèmica, professional, personal i/o social.

 • Programa Emociona’t (de 1r a 4t d’ESO)
  Una hora en què el tutor de cada grup està amb els seus alumnes per reflexionar sobre el paper que juguen les emocions en el seu desenvolupament personal, acadèmic i social, i per aprendre a gestionar-les.
 • Speaking (de 1r a 4t d’ESO)
  Durant aquest temps, en un entorn de proximitat, l’alumne pot mantenir converses en anglès amb els seus companys i el professor sobre diferents temes o aspectes. D’aquesta manera, perdrà la vergonya, agafarà confiança i podrà parlar en anglès en altres situacions i indrets.
  De manera paral·lela, els alumnes treballen l’idioma de diverses maneres: obres literàries, pel·lícules, obres de teatre, parlant amb els turistes, etc.
 • Investiguem (de 1r a 4t d’ESO)
  Una oportunitat perquè els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, en grups reduïts, s’apropin a la ciència d’una manera més empirista, no tan teòrica: observant i analitzant; i també perquè es vagin introduint en un món que els pot obrir les portes al futur: la investigació.
  A 4t d’ESO, aquesta investigació els ajudarà a desenvolupar el Projecte de Recerca.
 • Càlcul geomètric (1r d’ESO)
  Un complement a les Matemàtiques. Passar d’una dimensió a dos i a tres per treballar les formes i l’espai, imprescindibles per a la vida diària.
 • Informàtica (2n d’ESO)
  En un món com aquest, la informàtica és necessària en tots els àmbits: aprofundir en els programes més habituals, Word, Excel i adquirir les primeres nocions de programació.
 • El nostre cos (3r d’ESO)
  Una hora en què els alumnes aprofundiran en el cos humà des d’una vessant més social i humana: com el tractem, com el castiguem, què passa amb ell quan fem segons quines coses. Serà una manera que els alumnes prenguin consciència de la importància de cuidar el seu cos.
 • Aprenentatge servei (4t d’ESO)
  Els alumnes “conviuran” amb persones grans i amb persones necessitades. S’aproximaran a altres realitats i, així, s’adonaran que el món va més enllà de la seva habitació i de la seva colla d’amics.

Índex

I a més

 • Mesures d’atenció a la diversitat
  • Adaptacions curriculars i/o metodològiques
  • Mesures específiques en la correcció
  • 2 professors a l’aula (1 h Llengües Catalana i Castellana)
  • 4 grups per a 3 (Anglès de 2n i 3r d’ESO, Matemàtiques de 3r)
 • Innovació
  • Treball Cooperatiu
  • Treball per Projectes
 • Intercanvis lingüístics, viatges i altres activitats culturals i/o de convivència
 • Atenció Psicopedagògica
 • Campanyes solidàries
  • Campanya de Nadal (tómbola; recollida d’aliments, joguines i productes d’higiene personal, visita als casals d’avis)
  • Setmana solidària (Dia Escolar de la No-violència i la Pau -o el seu acrònim DENIP-, Esmorzar solidari, Pregària per la Pau i Sopar solidari, Festival solidari)
  • Festival solidari de final de curs
 • Projecte de Convivència i de Mediació Escolar
  • Es tracta d’una iniciativa d’innovació pedagògica que consisteix a ajudar als alumnes perquè desenvolupin habilitats, estratègies, dinàmiques i sinèrgies que els permetin resoldre els conflictes d’una manera pacífica, igualitària i constructiva, potenciant la responsabilitat i el respecte.
  • La mediació consisteix en un procés de gestió de conflictes que es caracteritza per la intervenció d'una tercera persona imparcial i experta, sigui a iniciativa de les parts implicades en el conflicte, sigui a indicació d'una altra persona, que té com a objectiu ajudar-les a obtenir, per elles mateixes, un acord satisfactori.
 • Preparació Estudis Postobligatoris: Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig
 • Orientació Acadèmico-professional: Tallers, xerrades, apadrinaments