Educació Primària

 • Publicat el: 9 October 2017
 • Per: admin

Organització general de l’etapa:

 • 6 cursos (dels 6 als 12 anys)
 • De 9.00 h a les 17.00 h

Índex

Àmbits, àrees i activitats complementàries:

Els àmbits i àrees són comuns a tots els cursos de l’etapa de Primària.

Àmbit lingüístic:

 • Àrea de Llengua Catalana
 • Àrea de Llengua Castellana
 • Àrea de Llengua Anglesa

Àmbit Matemàtic:

 • Àrea de Matemàtiques.

Àmbit de Coneixement del Medi:

 • Àrea de Coneixement del Medi Social
 • Àrea de Coneixement del Medi Natural

Àmbit Artístic:

 • Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa

Àmbit d’Educació Física:

 • Àrea d’Educació Física

Àmbit d’Educació en Valors:

 • Àrea d’Educació en Valors Socials i Cívics

Les Activitats complementàries estan dissenyades per afavorir i completar els aprenentatges de les Competències. Així doncs, en aquest cas aquestes activitats varien en funció dels cursos i les seves necessitats.

Cursos de 1r i 2n:

 • Ambients d’Aprenentatge
 • Lllibre Viatger
 • Espai lector
 • Emocions
 • Assemblea

Cursos de 3r i 4t:

 • Speaking
 • Projectes
 • Tutoria
 • TIC
 • Convivència

Cursos de 5è i 6è:

 • Speaking
 • Projectes
 • Lectura
 • Manipulem
 • Convivència
 • TIC
 • Tutoria

Índex

Treball cooperatiu:

En aquesta metodologia de treball, emprada a totes les àrees, els alumnes comparteixen coneixements al mateix temps que aprenen a treballar en equip. Coneixen diferents maneres d’observar un mateix tema.

Amb el treball cooperatiu potenciem l’aprendre a ser, l’aprendre a fer i l’aprendre a conviure, de la mateixa manera que assoleixen les competències del s.XXI.

Índex

Ambients d’aprenentatge:

Pensem en un alumnat que té la capacitat de decidir per si mateix i on les experiències i el món de les emocions el porten a un aprenentatge lliure i compartit amb els companys. L’infant experimenta, actua, interactua i formula el seu propi aprenentatge. El paper del docent passa a ser un guia per aconseguir que totes les propostes dels ambients impliquin fer un pas endavant en el seu procés d’aprenentatge.

Índex

Treball per projectes i racons:

A l’hora de treball per Projectes l’alumnat treballa en equips de 3 o 4 integrants, on se’ls planteja un repte que requereix cercar informació i sintetitzar-la per posteriorment elaborar un producte final. El treball per projectes fomenta la pluja d’idees, el pensament divergent, l’esperit crític i un aprenentatge global, un aprenentatge autèntic. Aquest aprenentatge té l’objectiu de poder-lo aplicar en d’altres situacions.

D’altra banda, cal destacar el treball per racons com una forma lúdica de treballar l’àrea de matemàtiques i llengües. L’alumnat, una hora a la setmana, experimenta amb unes propostes que s’ajusten al desenvolupament de les competències d’aquestes àrees. En el cas de les matemàtiques, donar i comprovar solucions, argumentar afirmacions, fer-se i generar preguntes. A l’àrea de Llengua, planificar i produir textos, comprendre i raonar textos, aplicar estratègies per a l’obtenció d’informació.