Comunitat educativa

  • Publicat el: 9 October 2017
  • Per: admin

L'equip humà de la nostra Escola està format per un centenar de persones entre docents, monitors, auxiliars i personal d’administració i serveis, tots ells implicats en l’educació i el benestar de tots els alumnes.

L’alt grau de compromís en vers el projecte educatiu de l’escola i l’alumnat fa que tots els treballadors de l’Escola siguin elements clau de la construcció de la gran família que hem format al llarg de tots els nostres anys d’història.

El personal del centre, amb la seva experiència i il·lusió forma una xarxa d’ajuda, acompanyament amb tots els alumnes. També, són imprescindibles per a crear un ambient d’harmonia, acollidor i alegre, fets característics que representen la nostra Escola.

El nostre personal treballa en quatre grans àmbits:

  • El treball en equips heterogenis per a dur a terme noves activitats, formacions que fan durant tot el curs, nous projectes educatius, noves idees i projectes...
  • La participació activa i la implicació en la vida de la nostra Escola; per a fer realitat l’èxit com a Escola cal que tots els membres que en formen part siguin capaços d’assumir responsabilitats dins el centre. Per això, creiem que l’èxit del nostre centre depèn de tots el components del grup, de la gran família que som.
  • Acompanyar als infants, adolescents i joves en el desenvolupament de les seves capacitats i èxits. Potenciem els aspectes positius de tots i cadascun dels nostres alumnes, reforçant la seva pròpia autoestima i la del grup, posant èmfasis en la seva evolució com a persona i estudiant.
  • Recolzar la tasca docent amb les famílies, potenciant una formació integral i 365º per tal que les mares i els pares formin part activa de l’Escola i del projecte educatiu, ja que ells son els primers educadors. D’aquesta manera, amb una actitud d’escolta i propera, eduquem a tots i cadascun dels nostres alumnes respectant les opinions de les famílies, tractant a cada infant de manera personalitzada.