Activitats culturals

 • Publicat el: 9 October 2017
 • Per: admin

TEATRE MUSICAL

El teatre musical és una variant del teatre que barreja la dansa, la interpretació i el cant i que va néixer als Estats Units als anys vint.
Amb aquesta extraescolar pretenem que els nens i les nenes se sentin com uns actors i actrius de Broadway i aconseguir que, a final de curs, siguin capaços de pujar a un escenari i interpretar, crear, ballar i cantar al mateix temps. Això ho anirem assolint mitjançant les activitats de classe que, a poc a poc i d’acord amb el ritme i el nivell dels alumnes, aniran augmentant progressivament de dificultat.

L’activitat tindrà una periodicitat de dues hores a la setmana: una la dedicarem a la classe d’interpretació i l’altre anirà canviant cada setmana entre dansa i cant.

Interpretació:

- Les classes tindran una durada de 60 minuts. Dedicarem 15 minuts a fer exercicis d’escalfament i concentració i els 45 minuts restants a fer exercicis teatrals, improvisacions, petits guions, escenes de pel·lícules, jocs teatrals i la preparació del musical que es presentarà a final de curs.
- OBJECTIUS: Aconseguir que l’alumne sigui capaç, sense por ni vergonya, d’interpretar un paper des de la veritat, transmetent el màxim possible a l’espectador. Es tocaran tots els estils interpretatius com són la comèdia, el drama, la mímica, el clown…

Dansa:

- Les classes tindran una durada de 60 minuts (una classe cada 15 dies). Dedicarem 15 minuts a escalfar el cos i els 45 minuts restants a crear coreografies amb temes musicals d’estils molt variats.
- OBJECTIUS: Aconseguir que l’alumne sigui capaç de coordinar el seu cos a l’hora de ballar, i de recordar la coreografia que vàrem aprendre a la classe anterior. També es vol aconseguir que l’alumne sigui capaç de crear passos nous i originals per a les coreografies.

Veu:

 • Les classes tindran una durada de 60 minuts (una classe cada 15 dies). Dedicarem 20 minuts a escalfar la veu i a fer una miqueta de tècnica vocal. Els 40 minuts restants els dedicarem a cantar temes musicals en grup, de manera individual o en parelles o fer exercicis de projecció de la veu.
 • OBJECTIUS: Aconseguir que l’alumne sigui capaç de cantar una cançó de manera afinada i correcte. Que cada nen explori el seu instrument, la veu, que vegi fins on es capaç d’arribar amb ell i que aprengui tècniques vocals per tal de pronunciar i projectar bé la veu quan està al damunt d’un escenari.

És possible que sovint les classes de cant i dansa es facin juntes, en lloc de fer una setmana cada disciplina, ja que quan els alumnes sàpiguen una coreografia i la cançó d’aquesta, serà interessant que aprenguin a fer-ho tot a l’hora, és a dir, ballar i cantar.

L’objectiu final és posar en escena una obra de teatre musical, que escollirem tots junts i representar-la davant el públic en el teatre de l’escola, tot demostrant el que han après durant les classes.
És imprescindible que els alumnes portin roba còmoda a totes les classes, com xandall, malles, mallots, faldilles elàstiques… mitjons i el cabell sempre recollit amb una cua, un monyo o una diadema.

TEATRE EXPRESSIÓ

(Teatre, cançons, contes i jocs)

ESCACS

Els escacs són una disciplina molt completa. Considerats esport i joc al mateix temps, els escacs són una activitat que exercita determinades capacitats, mentre els participants es diverteixen i s'entretenen. Són un joc educatiu que compta amb els avantatges d'una disciplina rigurosa i no descuida l'aspecte lúdic que ofereix pel fet de ser un joc.

PER QUÈ ELS ESCACS?

Molts poden ser els motius per decidir aprendre a jugar a escacs... Mentre es juga a escacs, s'aprenen i desenvolupen, entre d'altres, els aspectes següents :

 • Aprendre a respectar els altres jugadors i promoure un bon comportament
 • Aprendre unes normes, i aprendre a respectar-les.
 • Aprendre a guanyar amb elegància i a perdre amb esportivitat
 • Reflexionar, analitzar, preveure i decidir.
 • Estimular la memòria i la capacitat d'atenció
 • Aprendre a controlar i organitzar el temps
 • Aprendre una nova codificació, amb la utilització de les planilles d'escacs.
 • Aprendre a cuidar i a estimar el material, i a endreçar-lo.
 • Descobrir un joc universal i per sempre, que poden compartir jugadors de diferents edats, gènere o llengua.
 • Afavorir les relacions inter-generacionals i tenir companys d'escacs, d'altres edats i cursos

A QUI S'ADREÇA L'ACTIVITAT?
L'oferta de formació va adreçada a alumnes de 1er de Primària a 4art d'ESO.

COM S'ORGANITZA?
L'activitat es duu a terme els dimecres al migdia, en un (de 13.00 a 14.00) o dos torns (de 13:00 a 14:00 i de 14:00 a 15:00) en funció del nombre d'alumnes.
Es tracta d'una activitat on les classes són un sol dia a la setmana, en horari de migdia, a càrreg de professors de l'Escola d'Escacs de Barcelona. Els grups es formen en funció de l'edat i les classes impartides pel professorat es complementen amb el seguiment d'un llibre educatiu, per nivell. Es procura que no hi hagi més de 12 alumnes per classe.
Addicionalment a l'aprenentatge a classe, els alumnes tenen la possibilitat de participar a tornejos d'escacs, organitzats per diferents entitats, per a poder practicar i millorar els aspectes tractats a classe. La participació a aquests tornejos és voluntària. En els 7 anys que fa que es dóna aquesta possibilitat, s'ha observat que la participació en els tornejos són un gran complement per a reforçar els aspectes relacionats anteriorment.

ANGLÉS EXTRAESCOLAR

Grups de nivell per curs des de P3 fins a 4t ESO
Per a les inscripcions cal contactar amb KITH a la mateixa escola
Les inscripcions ja estan obertes
Si voleu més informació podeu adreçar-vos a: v.cabrera@kith.es

Robòtica

Aquest any estrenem l’activitat de Robòtica seguint amb la dinàmica proposta per l’Escola. Està dirigit als cursos de 3r a 6è de Primària.