Comunitat educativa

Comunitat educativa

  • Publicat el: 9 October 2017
  • Per: admin

L'equip humà de la nostra Escola està format per un centenar de persones entre docents, monitors, auxiliars i personal d’administració i serveis, tots ells implicats en l’educació i el benestar de tots els alumnes.

L’alt grau de compromís en vers el projecte educatiu de l’escola i l’alumnat fa que tots els treballadors de l’Escola siguin elements clau de la construcció de la gran família que hem format al llarg de tots els nostres anys d’història.