Abstracció a EViP (3r d'ESO)

  • Publicat el: 3 November 2019
  • Per: dominiques

Creem composicions expressives abstractes a partir dels elements més bàsics del llenguatge visual a 3r d'ESO.

Imatges del procés creatiu en grups amb els elements gràfics bàsics* del llenguatge visual: PUNT, LÍNIA i PLA.

Explorem les possibilitats expressives dels elements, mitjançant creacions abstractes.
En aquests treballs es valoren aspectes d'actitud, participació, capacitat d'organització, resolució de conflictes, flexibilitat, implicació, tècniques artístiques, expressió plàstica, creativitat... l'objectiu és que els alumnes no sentin la pressió d'aconseguir una qualificació sinó que participin activament amb els companys per crear gaudint i innovant sense pors. Els resultats són espectaculars. Us convidem a gaudir-los en directe als diferents passadissos i espais del centre.

*EL PUNT és l'element gràfic més simple. Des de un punt de vista geomètric el punt es defineix com el lloc a on es tallen dues rectes. El punt es pot representar amb diferents colors, grandàries i textures. La combinació de punts de diferents estils pot donar lloc a elements o imatges més complexos, fins i tot pot generar textures visuals. El punt també és un element compositiu, ja que pot crear sensació de proximitat, allunyament o profunditat amb la relació entre punts.
LA LÍNIA és la marca que deixa un punt quan llisca sobre una superfície o bé una successió infinita de punts. Pot ser delicada, gruixuda, fina, tipus grafisme o tipus de traç a on es pugui veure el gest de la mà, contínua, discontínua, recta o corba, també pot estar composta per diferents tipus de línies, es diuen mixtilínies.
Segons les posicions, les línies poden ser horitzontals, verticals, obliqües i corbes.
Les horitzontals fan sensació de calma i assossec, ens recorden l'horitzó.
Les verticals suggereixen força, elegància, ascensió i espiritualitat.
Les obliqües mostren desequilibri, inestabilitat i dinamisme.
Les línies corbes contribueixen a expressar suavitat, sinuositat i moviment.
Dibuixades juntes, si les línies són concurrents, creen sensació de profunditat, allunyament i inestabilitat, si són paral·leles i entre elles s'ajunten o se separen, generen també sensacions d'allunyament o acostament.
EL PLA, geomètricament el definim com a un espai infinit de dues dimensions, encara que per treballar amb ell el definim dintre d'un espai tancat per una línia de contorn. Els plans poden crear diferents sensacions, si se superposen o són oblics, profunditat. Els plans poden tenir color o textura. Els plans a l'espai poden adoptar diferents posicions i originar formes noves. Les relacions més habituals entre plans per formar imatges són: toc o juxtaposició, transparència, superposició, mossegada o perforació, diferència o intersecció i unió o fusió.

(Accediu a Clickedu per a veure les imatges)

Etiquetes: